Nord-Troms Museum

Fotografi av utstillingsrom på Halti
Fotografi fra utstillingen Møter på Halti

Velkommen til Norges minste regionsmuseum! Vår oppgave er å gjenspeile samfunnet rundt oss. Gjennom spennende utstillinger og arrangementer i hele regionen vil vi vise fram og reflektere over vår kulturhistoriske bakgrunn, samtidig som vi formidler hva kulturen vår er i dag.

Vi ønsker å formidle det kulturelle mangfoldet i Nord-Troms

Nord-Troms Museum er et mangfoldsmuseum, og vår oppgave er å gjenspeile samfunnet rundt oss. Vi har en rik historie i Nord-Troms, og det er mange fortellinger som skal formidles og bevares. Gjennom flere spennende utstillinger og arrangementer ønsker vi å vise hva som er særegent i vår kultur og historie.

Nord-Troms Museum er aktive i alle de seks kommunene og formidler kulturhistorien i hele regionen. I tillegg forvalter vi anlegg og verneverdige bygg, blant annet Maursund Handelssted, Holmenes sjøsamiske gård og Tørrfoss kvengård.

Her kan du se en oversikt og lese mer om alle anlegg og verneverdige bygg som forvaltes av Nord-Troms Museum.

En historie som er viktig å fortelle

Det er ingen tvil om at Nord-Troms har en rik historie som er viktig å bevare og formidle på en god måte, slik at den er tilgjengelig for alle. Her har det bodd folk i mange tusen år, og selv om de tidligste kildene ikke er skriftlig har vi likevel en rik immateriell kulturarv som forteller hvordan livet og kulturen har vært i regionen. En av våre faste utstillinger “Møter” på Halti er en slik utstilling. Her kan besøkende lære om den immaterielle historien i regionen, og hvordan den har blitt utformet gjennom møter mellom mennesker. I utstillingen har vi skapt et eget spesielt rom for å fortelle disse historiene gjennom objekter som kan fortelle noe om tiden de ble skapt i. Noen av tingene man kan se i utstillingen er eksempler på byggeskikker, gjenstander og naturbruk. 

Vi har også en stor fotografisamling med over 80.000 bilder, med en kjernesamling på 30.000 digitaliserte og publiserte bilder. Klikk her for å se Nord-Troms Museums fotosamlinger.

Et lite museum med mange jern i ilden!

Vi har noe for alle, om du vil gå en tur gjennom et historisk landskap, se en utstilling, lære noe nytt eller arrangere noe selv. Nord-Troms har lenge vært et flerkulturelt samfunn med både nordmenn, samer og kvener. I nyere tid har vi også fått flere kulturer og språk i regionen. Som et mangfoldsmuseum er det viktig for oss å belyse kulturen slik den har vært, og slik den er i dag. Nord-Troms Museum har flere arrangementer i løpet av året, både faste og midlertidige, og i alle kommuner i regionen. Aktiviteter, utstillinger, opplegg for skolene og årlige arrangementer er bare noe av det vi holder på med. 

Lurer du på hva som skjer framover? Her kan du se en oversikt over kommende arrangementer.

Ta kontakt med Nord-Troms Museum

Har du noen spørsmål om våre utstillinger, arrangementer, skoleopplegg eller lignende? Vi svarer deg gjerne på det du lurer på! 
Resepsjonen på Halti er åpen fra 10.00 til 13.00 fra mandag til onsdag, og fra 10.00 til 14.00 på torsdag og fredag. Du kan også sende oss en e-posteller ringe på telefon +47 45 21 47 44.