Hvem holder til på Halti?

Halti er et senter for næring, kultur og natur og består av et tverrfaglig miljø på om lag 50 personer. Halti løfter fram Nord-Troms gjennom attraktive møteplasser med røtter i vår natur, kultur og identitet. Vi utvikler bærekraftig næring, inspirerende opplevelser og læring for befolkning og besøkende.

Haltis visjon:  Historiens kraft i framtidens ideer

På Halti finner du: