40 åringen: Nord-Troms museum

Foto: Ørjan Bertelsen

Nord-Troms museum er 40 år i år! Museet ble stiftet av Nord-Troms historielag 20. mai 1979. Historielaget ønsket et museum som hadde som hovedoppgave å ta vare på den viktige materielle kulturarven som eksisterer i Nord-Troms samt formidle den helt spesielle historien her i området, møtet mellom samer, kvener og nordmenn og hvordan det har formet folk, historie og kulturarv. Nord-Troms museum har historiske anlegg i alle de seks Nord-Troms kommunene.

I anledning 40-års jubileet har museet produsert en vakker kopp i solid porselen fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Motivet er opprinnelig fra et tapet med rosemotiv, på Maursund gård på Kågen i Skjervøy kommune. Tapeten er norskprodusert og opprinnelig fra 1880-tallet.

Rosekoppen kan både kjøpes på nett og i butikken på Halti.

Møter – Encounters – Deaivvadit – Kohtaamissii er museets faste utstilling og er sammen med sitt hovedkontor lokalisert på Halti.

Nord-Troms museum har sin virksomhet i de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, dokumentasjon, formidling av og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms. På de kulturhistoriske anleggene i regionen vises tverrsnitt av kulturhistorien:

Holmenes i Kåfjord         Sjøsamisk gård
Gamslett i Lyngen            Fiskerbondekultur
Tørfoss i Nordreisa          Kvensk gårdsanlegg
Maursund i Skjervøy      Handels- og fiskerihistorie
Skibotn i Storfjord           Markedshandel og læstadianisme

Hovedmagasinet til Nord-Troms museum ligger i Flerbrukshuset i Kvænangen. Her finnes en samling på 17 000 gjenstander hovedsakelig fra 1800 og 1900- tallet magasinert.

Nord-Troms museum har også en samling på mer enn 40 000 foto og det meste av dette ligger tilgjengelig for publikum på Digitalt Museum. Museet leverer bilder til privatpersoner, bokproduksjoner, utstillingsproduksjoner etc.

Les mer på www.ntrm.no

Foto: Ørjan Bertelsen og Nord-Troms museum