Alle kan lære kvensk

Kielitruisku Raisissa – Kvensk språkdusj i Nordreisa vil gi alle barn i Nordreisa muligheten til å lære kvensk. Det er jevnlige språkdusjer i barnehagene i Nordreisa, i tillegg til to faste ettermiddagsaktiviteter:

 • Kielitruisku
  Barn fra 2 år sammen med foreldre møtes annenhver tirsdag fra kl. 17:30 – 19:00 på Halti for å lære kvenske ord og uttrykk gjennom eventyr, sang og lek.
  Oppstart 8. oktober, men det går fint å komme innom uten å ha deltatt hver gang. Neste dato er tirsdag 19. november.
 • Laulutruisku 
  Barn fra 4 år møtes hver fjerde tirsdag kl. 17:30 – 19:00 på Halti for å lære kvensk gjennom sang. Denne høsten øves det til en liten opptreden før jul. Oppstart 15. oktober, men det går fint å komme innom uten å ha deltatt hver gang. Neste dato er tirsdag 12. november.

Liten ordliste:
Vinter – talvi
Nordlys – taivhaanvalkkeet
Kaldt – kylmä
November – novemperikuu


Finn flere ord: kvensk – norsk ordbok


Boka Norsk-Kvensk fraseordbok kan du kjøpe i butikken på Halti, eller i nettbutikken til Halti kvenkultursenter.

Kielitruisku (Kvensk institutt) og Halti kvenkultursenter IKS tilbyr kvensk begynnerkurs for foreldre, barnehageansatte og andre interesserte voksne etter jul:

 • Kvenskkurs for voksne
  Kvensk begynnerkurs er foreløpig satt til en gang i uka på Halti, med beregnet oppstart i slutten av januar 2020. Har du gått på kvenskkurs før, så er det mulig å starte på kursets repetisjonskveld. Mer nøyaktig oppstart og datoer kommer snart på kvenkultur.no.

Vil du vite mer? Kontakt Tove Raappana Reibo på tlf. +47 913 40 920
Les mer om Halti kvenkultursenter

Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen