Romjulsåpent på Halti

Romjulsåpent på Halti
Fredag 27. desember kl. 11-14

Reisa nasjonalpark ønsker velkommen inn med info, film og bilder og «gjett hva som er i føleboksene».

Kl. 12:00 viser Nordreisa kino: «Frost 2»

Det vil være gratis inngang til Nord-Troms museums utstillinger.

Nordreisa bibliotek har åpent og tilbyr kreativt verksted for barn.

Det er åpent i Halti butikken og vi serverer gratis gløgg, kaffe, saft og pepperkaker.

Velkommen!
Bures boahtin!
Tervettulemaa!