Januar på Halti

På Halti i januar kommer både Hålogaland teater og Riksteateret på besøk. Høsten 2020 blir Halti kulturscene fast stoppested for Riksteateret. Men allerede i januar 2020 får vi en tjuvstart med forestillingen Sult av Knut Hamsun.

Håper vi sees!

15.01 Damestrikk v/Nordreisa Røde kors og Nordreisa bibliotek
16.01 Utstillingsåpning v/Nord-Troms         
museum
22.01 Språkkafé v/Nordreisa Røde kors
23.01 Hålogaland teater: Blå åker
28.01 Riksteateret: SULT av Knut Hamsun
29.01

Damestrikk v/Nordreisa Røde kors og Nordreisa bibliotek

30.01 Semesteravslutning kulturskole

Følg med på http://www.haltikultur.no/kommende-filmer/ for å se hvilke kinofilmer som kommer i januar 2020.