Om Halti

Halti er åpent for publikum og er et senter hvor det jobbes med natur, kultur, næring og kompetanse i Nord-Troms. Halti er en stolt identitetsbærer som alltid vil jobbe for mangfold og samarbeid.
Her finner du

Museum
Utstillinger, butikk og servering

 Velkommen!
Tervettulemaa!
Bures boahtin!
Welcome!Innovasjon
Utvikling, forskning og seminarer
 

Bibliotek og kino
Konserter, teater og konferanser
 

Besøkssenter
Reisa nasjonalpark og turistinformasjon

Mangfold
Tre kulturer møtes: kvensk, samisk, norsk
 

Halti – med hjertet
i Nord-Troms

Natur, kultur, næring og kompetanse

Virksomhetene som jobber på Halti varierer fra lokale aktører til offentlig forvalting. Sammen utgjør vi et senter for kompetanse, utvikling, kultur og opplevelser i Nord-Troms. Halti jobber for et bærekraftig samfunn hvor utvikling spiller på lag med naturen og kulturen vi omgis av.

Naturen har alltid lagt premisser for hvordan vi lever og arbeider, og slik vil det også være i framtiden. Samlokaliseringen av virksomheter fra offentlig og privat sektor gjør Halti til en viktig møteplass hvor vi kan utvikle bærekraftig næring, styrke kulturen og verne naturen i Nord-Troms.

Arbeidet som gjøres på Halti skal komme befolkninga i regionen til nytte. Næringsliv og kompetanse søker hverandre, og på Halti jobbes det for å formidle og informere til så mange som mulig. Forum, kurs, møteplasser og rådgiving tilbys året rundt.

Nord-Troms er et flerkulturelt samfunn. Utstillingen “Møter” av Nord-Troms museum forteller historien om folket bak de tre formelle språkene i regionen: Samisk, norsk og kvensk. Flere aktører på Halti jobber særlig for å styrke og revitalisere kvensk kultur og språk, som sammen med samisk har lidd store sår etter fornorskning og undertrykkelse. 

Fortellingen om Halti

Halti er navnet på et høyt og fremtredende fjell på som ligger mellom Nord-Troms og Finland. Mennesker, dyr og handel har reist mellom innland og kyst i lang tid, fra lenge før grenser ble tegnet. Fra Kilpisjävri til Kåfjord, eller gjennom Reisadalen til Kautokeino, har folk bragt med seg fortellinger og kunnskap.

 

Navnet kommer av det samiske háldi, et ord for menneskers, dyrs eller steders skytsånd. Háldi er det levende i fjellet, en kraft som gir gaver når den respekteres og pleies. På Halti har vi tatt i oppdrag å ta vare på naturen, huske og formidle kulturarven, samt å skape bærekraftig næring og godt livsgrunnlag for folket i regionen.