Virksomhetene

NORDREISA KOMMUNE - Kultur

Johanne Båtnes, virksomhetsleder
T +47 99 27 38 58
E johanne.batnes@nordreisa.kommune.no

HALTI NÆRINGSHAGE

Marius Johansen, daglig leder
T +47 99 59 25 83
E marius.johansen@haltinh.no
Organisasjonsnummer 98389517

NORD-TROMS MUSEUM

Kaisa Maliniemi, direktør
T +47 45 21 47 44
E kaisa@ntrm.no
Organisasjonsnummer 912074161

HALTI NASJONALPARKSENTER

Odd Rudberg, daglig leder
T +47 90 77 97 60
E halti@reisanasjonalpark.no
Organisasjonsnummer 990948526

HALTI KVENKULTURSENTER

Pål Vegard Eriksen,
daglig leder / sentterin johtaaja
T +47 775 88 280
E pve@kvenkultur.no
Organisasjonsnummer 994649094

HALTI SA

Rita Mienna, ansatt
T +47 775 88 251 / 775 88 250
M +47 906 40 452
E info@halti.no
Organisasjonsnummer 917565856
Facebook: Halti