Kontaktinfo

Halti er et bygg med mange forskjellige aktører, både offentlige og private.

For generelle henvendelser, kontakt Halti SA:
info@halti.no

Tlf: 77 58 82 51 /77 58 82 50
Mob: 906 40 452 

Åpningstider sommer 2023 (10.juni – 18.aug):

Mandag – fredag                             09:00 – 16:00

Lørdager (kun juli 8, 15, 22 og 29)  10:00 – 14:00

Ordinære åpningstider
Mandag – Fredag:   10.00 – 14.00

Halti SA er et samvirkeforetak som driver vertskap, generell førstelinjetjeneste, butikk og informasjonsarbeid, samt er turistinformasjon i sommersesongen . 

Forhenvendelser til Haltiskolen:
info@halti.no, Tlf 906 40 452 
Les også mer her:
Haltiskolen infoplakat

Andre henvendelser
Se under Virksomhetene