Kulturscene og kino

Halti kulturscene og Nordreisa kino har eget felles nettsted, som du finner på www.haltikultur.no

Benytt denne nettsiden for informasjon om kommende arrangementer på kulturscenen, kinovisninger, billettsalg og annen informasjon fra Nordreisa kommune – virksomhet for kultur.