Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Frokostmøte

14. august 2019 | 08:00 09:00

VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE PÅ HALTI

Sted: kantina på Halti, 1.etg., Storslett
Dato: onsdag 14. august kl.: 08.00 – 09.00
Påmelding: epost: hilde.nyvoll@haltinh.no el tlf 91807130
innen mandag 12. august kl.:18.00 pga matservering

Halti Næringshage AS har gleden av å invitere til et nytt frokostmøte med dagsaktuelt tema på Halti. Alle er hjertelig velkommen. Reisa Skinnprodukter leverer frokostbufèen.

Vi har invitert Sametinget v/sametingsråd Silje Karine Muotka som har politisk ansvar for næring, mineral og FeFo, areal, miljø, klima og energi, og regional- og bypolitikk.

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Å opprettholde og videreutvikle samiske næringsformer er en sikring av næringsgrunnlaget for samene.

Sametinget skal vedta en ny melding om næringsutvikling september 2019. En av hovedgrunnene til at ny næringspolitikk må stakes ut er at virkeområdet er altfor omfattende i forhold til budsjettet. Det Sametinget må avgjøre er om virkeområdet med 31 kommuner skal avvikles, om det skal innskrenkes eller om det er noen næringer som ikke skal kunne få tilskudd til næringsutvikling. Sametinget har blant annet vurdert å legge sterkere vekt på samisk kultur i næringsutvikling i den nye politikken til fordel for andre næringer.

Kl. 08.00 Frokostbufè og mingling

Kl. 08.20 Sametingets næringspolitikk
v/sametingsråd Silje Karine Muotka

Kl. 08.50 Spørsmål

Kl. 09.00 Avslutning

Frokostbufè, kaffe og faglige innlegg til kun kr. 50,- per person, kontantbetaling. Husk påmelding.

Velkommen til en hyggelig start på dagen sammen med oss!

Hilsen Halti næringshage as

Halti næringshage

View Arrangør Website

Legg igjen en kommentar