Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

OLBMOT/Folk – Samiske Nasjonalteateret Beaivváš

29. februar 2020 | 17:00 18:00

“Skygger fra fortiden noe har skjedd som fortsatt følger oss noe sitter fast noen har flere skygger enn andre”

OLBMOT/Folk er en kunstnerisk respons på hendelser fra vår nære fortid, et resultat av flere
historier og mange ulike folk. OLBMOT/Folk er en samling fabuleringer over historiske hendelser som en respons til det som fortsatt sitter fast og som fortsetter. En sammensatt vev som ikke gir svar. Tekstene består av flere glimt fra rasebiologiens historie. Den beveger seg historisk over flere steder og tider. Auswitch og målinger av sameskaller i Sápmi danner tematisk tyngdepunkt.

Den har ikke en sosialpolitisk målsetning, den har ikke tilsnitt av dokumentarisme, journalistikk eller ønske om fakta. Forestillingen er et resultat av mange og ulike folk. OLBMOT/Folk har ikke en moral, den peker ikke på en løsning. Den er en samling fabuleringer, ord, tanker og subjektive lyder som en respons på skyggene fra fortiden.

OLBMOT/Folk en forestilling av Jon Tombre
Regiassistent/Inspisient: Marte Fjellheim Sarre
Tekster: Lars Göran Pettersson
Musikkansvarlig: Roger Ludvigsen
Lyddesign: Eirik Blekesaune
Grafisk animasjon: Sabina Jacobsson
Joikkomposisjon/”Boleruin”: Áilloš
Musikere: Ingeborg Skomedal Torvanger, Elisabeth Turmo, Hallvard Steinhovden, Sveinung Lillebjerka (Arktisk Filharmoni)
Nordsamisk oversettelse: Britt-Inga Vars
Medvirkende på scenen: Anitta Suikkari, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Anja Bongo Bjørnstad, I?gor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Eila Ballovara Varsi, Ole Thomas D. Nilut, Jan Cato D. Nilut
Teknikere: Bernt Roger Somby, Jan Cato D Nilut, Ole Thomas D Nilut, Marte Fjellheim Sarre

Urpremiere: 6. februar 2020 (Samisk nasjonaldag) – Svalbard.

Forestillingen er tospråklig og kan forstås både på norsk og samisk.
Forestillingen har et stort innslag av levende musikk; vokalkomposisjoner og en strykekvartett fra Arktisk Filharmoni. Video og lys er det visuelle og scenografiske hovedelementet.

Passer for ungdom/voksne. Varer i ca. 60 min.

“Ovddešáiggi suoivvanasat

juoga lea dáhpáhuvvan mii ain cuvvoda
juoga lea darvanan
muhtiniin leat eanet suoivvanasat go earáin”

Cájálmas lea dáiddalaš ipmárdus min lagas vássánáiggi dáhpáhusain, boadus má?ggaid historjjáin ja iešgudetlágan olbmuin. Olbmot lea historjjálaš dáhpáhusaid (teaksta) coakkáldat mii respondere dasa mii lea ja mii ain bissu, seagáš mii ii atte vástádusa.
Teavsttažiid sisdoallu lea nállebuhtisvuoda historjjás má?ggaid áigodagas ja baikkis. Auswitch’a goddinhivvodat ja oaiveskálžžuid mihtideapmi Sámis, lea temáhtalaš deaddun das.
Cájálmas lea boadus má?ga ja iešgudetlágaš olbmuin. Das ii leat okta morála, dat ii cuoiggo ovtta coavdašuvvamii, dat lea baicca niehkocoakkáldat, sánit, jurdagat ja jienat mat dávistit vássánáiggi suoivvanasaiguin.

OLBMOT/FOLK lea Jon Tombre cájálmas
Bagadallanveahkki/Cavgileaddji: Marte Fjellheim Sarre
Teavsttat: Lars Göran Pettersson
Musihkkaovddasvástideaddji: Roger Ludvigsen
Jietnahábmen: Eirik Blekesaune
Gráfalaš ánimašuvdna: Sabina Jacobsson
Luodi bidjan/“Boleruin”: Áilloš
Cuojaheaddjit: Ingeborg Skomedal Torvanger,Hallvard Steinhovden, Elisabeth Turmo, Sveinung Lillebjerka (Arktisk Filharmoni)
Jorgalan sámegillii: Britt-Inga Vars
Mielde lávddis: Anitta Suikkari, Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Anja Bongo Bjørnstad, I?gor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Eila Ballovara Varsi, Ole Thomas D. Nilut, Jan Cato D. Nilut
Teknihkárat: Bernt Roger Somby, Jan Cato D Nilut, Ole Thomas D Nilut, Marte Fjellheim Sarre

Álgocájálmas: 6.2.2020 – Svalbárddas.

Cájálmas lea guovttegielat sihke dáro- ja sámegillii. Das lea ollu ealli musihkka; vokálakomposišuvnnat ja Árktalaš Filharmoniija strea?gacuojaheaddjit.
Video ja jienat leat visuála ja lávdehábmema váldoelemeanttat.

Heive nuoraide/rávisolbmude. Bistá birrasit 60 minuhtta.

Legg igjen en kommentar